Rreth Nesh

Berdica Cement është kompani lider në distribucionin e ingredientëve dhe aditivëve për industrinë e materialeve të ndërtimit në Shqipëri dhe Kosovë.

E themeluar në vitin 1994 si një importuese e përbërësve dhe aditivëve për industrinë ushqimore, Berdica u bë shpejt lider e kësaj fushe në vendin tonë.

Në vitin 2008, duke ndjekur zhvillimin e shpejtë të industrisë së materialeve të ndërtimit në vendin tonë, Berdica vendosi që ta fokusojë aktivitetin e saj edhe në këtë fushë dhe gradualisht u bë një distributor lider i  ingredientëve dhe aditivëve në Shqipëri dhe Kosovë. Nëpërmjet partneriteteve bashkëpunuese me furnitorët dhe klientët tanë ne lidhim industrinë e rajonit tonë me disa nga kompanitë kimike më të mirënjohura të mbarë botës.

Në sajë të standardeve të larta të furnitorëve tanë si dhe angazhimit tonë, ne u ofrojmë klientëve tanë cilësinë më të mirë, disponueshmëri produktesh dhe çmime konkurruese. Përveç produkteve të ofruara, ne i ndihmojmë klientët tanë në çdo kohë me suport teknik dhe shërbim profesional.

Me konceptin e saj “one stop shop”, Berdica Cement ofron rreth 220 produkte të ndryshme, të cilat mbulojnë tërë gamën e nevojave të klientëve për ingredientë dhe aditivë. Ne jemi vazhdimisht në kërkim të më së mirës për të ofruar, të jemi të përditësuar me zhvillimet aktuale të teknologjisë dhe produkteve, dhe shkëmbejmë informacionin dhe njohuritë me klientët tanë.

Ne besojmë se eksperienca jonë e kombinuar me investimin tonë të vazhdueshëm në burime njerëzore dhe në zhvillimin e kapaciteteve logjistike na ka përgatitur për çdo sfidë të së ardhmes. Në sajë të partneriteteve me furnitorët dhe klientët tanë, ne do të vazhdojmë të ndjekim misionin tonë të ofrimit të opsioneve më të mira në tregun tonë nëpërmjet produkteve më të mira dhe inovative me çmimet më të arsyeshme dhe me shërbimin më të mirë për klientët tanë.

Vizioni

Të jemi një hallkë e domosdoshme që lidh kompanitë kimike më të avancuara në botë me industrinë e rajonit tonë.

Misioni

Të japim opsionet më të mira në tregun tonë nëpërmjet ofrimit të produkteve më të mira dhe më inovative me çmimet më të arsyeshme dhe me shërbimin më të mirë për klientët tanë.