Produkte & Shërbime

Ndërtimi

Berdica Cement ofron një gamë të gjerë produktesh, shërbime, mbështetje teknike profesionale dhe njohuri të zgjeruara tregu. Ekipi i specialistëve tanë kimistë ofron mbështetje në zhvillimin e aplikimeve, duke filluar nga tregu dhe studimi i trendit e deri te formulimi, zhvillimi dhe marketingu i produkteve.

Ne ndihmojmë klientët tanë në aplikimet e reja të llaçeve të thata dhe u ofrojmë teknologjinë më të re në formulimin e produkteve që plotësojnë kërkesat e klientëve. Meqenëse jemi në gjendje që të ndihmojmë klientët tanë të zgjedhin që në fillim materialet dhe aditivët e duhur, procesi i zhvillimit të produktit optimizohet dhe dalja në treg përshpejtohet.

Aleancat tona të forta me furnitorë të klasit botëror na bëjnë ne partnerë të besueshëm dhe të preferuar për kërkesat aktuale dhe të ardhshme të produkteve tuaja…
Më shumë

Bojërat

Berdica Cement ofron një gamë të gjerë produktesh, shërbime, mbështetje teknike profesionale dhe njohuri të zgjeruara tregu. Ekipi i specialistëve tanë kimistë ofron mbështetje në zhvillimin e aplikimeve, duke filluar nga tregu dhe studimi i trendit e deri te formulimi, zhvillimi dhe marketingu i produkteve.

Ne ndihmojmë klientët tanë në aplikimet e reja të bojërave dhe u ofrojmë teknologjinë më të re në formulimin e produkteve që plotësojnë kërkesat e klientëve. Meqenëse jemi në gjendje që të ndihmojmë klientët tanë të zgjedhin që në fillim materialet dhe aditivët e duhur, procesi i zhvillimit të produktit optimizohet dhe dalja në treg përshpejtohet.

Aleancat tona të forta me furnitorë të klasit botëror na bëjnë ne partnerë të besueshëm dhe të preferuar për kërkesat aktuale dhe të ardhshme të produkteve tuaja…
Më shumë

Industria Ushqimore

Berdica Cement ofron një gamë të gjerë produktesh, shërbime, mbështetje teknike profesionale dhe njohuri të zgjeruara tregu. Ekipi i specialistëve tanë kimistë ushqimorë ofron mbështetje në zhvillimin e aplikimeve, duke filluar nga tregu dhe studimi i trendit e deri te formulimi, zhvillimi dhe marketingu i produkteve.

Ne ndihmojmë klientët tanë në aplikimet e reja të produkteve të fermentuara dhe të djathit dhe u ofrojmë teknologjinë më të re në formulimin e produkteve që plotësojnë kërkesat e klientëve. Meqenëse jemi në gjendje që të ndihmojmë klientët tanë të zgjedhin që në fillim ingredientët dhe aditivët e duhur, procesi i zhvillimit të produktit optimizohet dhe dalja në treg përshpejtohet.

Aleancat tona të forta me furnitorë të klasit botëror na bëjnë ne partnerë të besueshëm dhe të preferuar për kërkesat aktuale dhe të ardhshme të produkteve tuaja…
Më shumë