“Përjeto trendet dhe teknologjitë më të reja në industrinë e ndërtimit dhe të bojërave” ishte titulli i simpoziumit të organizuar nga Berdica Cement në bashkëpunim me partnerët e saj furnitorë në Tiranë më 19 deri 20 tetor 2016.

Berdica Cement mirëpriti me shumë kënaqësi përfaqësuesit nga kompanitë partnere, si të furnitorëve ashtu edhe të klientëve, të cilët shkëmbyen me njëri tjetrin njohuritë dhe eksperiencat praktike më të mira.

Simpoziumi shërbeu si një platformë e dobishme komunikimi, ku nga njëra anë furnitorët tanë prezantuan produktet dhe inovacionet e tyre dhe nga ana tjetër klientët tanë përfituan nga mundësia për të shtruar pyetje dhe për të vënë në dukje nevojat dhe pritshmëritë e tyre.

Berdica Cement fokusohet në ndërtimin e partneriteteve të suksesshme dhe të qëndrueshme si me furnitorët ashtu edhe me klientët, ku shkëmbimi i njohurive dhe informacionit luajnë një rol të rëndësishëm.

Leave a Reply

Review

*