Chr. Hansen shpërbleu Berdica Cement me Diplomë për partneritetin me kompaninë më të qëndrueshme në botë.

Chr. Hansen është renditur si kompania më e qëndrueshme në botë, një arritje e shpallur më 22 janar 2019 gjatë Forumit Ekonomik Botëror në Davos, Zvicër.

Si partner i Chr. Hansen, Berdica Cement ka kontribuar aktivisht në adresimin e sfidave madhore botërore si shpërdorimi i ushqimit, përdorimi i tepruar i antibiotikëve dhe qëndrueshmëria agrare.

Leave a Reply

Review

*