Përjeto trendet dhe teknologjitë më të reja në industrinë e ndërtimit dhe të bojërave” ishte titulli i simpoziumit të organizuar nga Berdica Cement në bashkëpunim me partnerët e saj furnitorë në Tiranë më 19 deri 20 tetor 2016.
Berdica Cement mirëpriti me shumë kënaqësi përfaqësuesit nga kompanitë partnere, si të furnitorëve ashtu edhe të klientëve, të cilët shkëmbyen me njëri tjetrin njohuritë dhe eksperiencat praktike më të mira.

Leave a Reply

Review

*