Fokusi ynë

Lidhja e kompanive kimike më të avancuara në botë me industrinë e rajonit tonë

Furnizim i opsioneve më të mira në tregun tonë nëpërmjet ofrimit të produkteve më të mira dhe më inovative me çmimet më të arsyeshme dhe me shërbimin më të mirë për klientët tanë.

Zgjidhje efikase logjistike

Konsolidim i ngarkesave duke përdorur mënyrat më të volitshme të transportit dhe pajisjet e nevojshme të mbartjes së materialit.

Koncepti “one stop shop”

Ofrim i rreth 220 produkteve të ndryshme, të cilat mbulojnë tërë gamën e nevojave të klientëve tanë për ingredientë dhe aditivë.

Investim në sisteme dhe mjete logjistike

Rritje e kapaciteteve dhe efikasitetit të operacioneve tona logjistike në shpërndarjen e çimentos së bardhë.

Sinkron me trendet e teknologjisë

Përditësim i vazhdueshëm me zhvillimet më të fundit të produkteve dhe inovacionet e kompanive partnere dhe komunikim me klientët tanë.

Partneritet bashkëpunues me furnitorët dhe klientët tanë

Orientim strategjik nëpërmjet bashkëpunimit të mirë-zhvilluar dhe afatgjatë dhe partneriteteve furnitor-klient përgjatë zinxhirit.