Fokusi ynë

Lidhja e kompanive kimike më të avancuara në botë me industrinë e rajonit tonë

Ofrim i opsioneve më të mira në treg me shërbimin më të mirë për klientët tanë.

Zgjidhje efikase logjistike

Konsolidim i ngarkesave duke përdorur mënyrat më të volitshme të transportit dhe pajisjet e nevojshme të mbartjes së materialit.

Koncepti “one stop shop”

Ofrim i rreth 220 produkteve të ndryshme, të cilat mbulojnë tërë gamën e nevojave të klientëve tanë për ingredientë dhe aditivë.

Investim në sisteme dhe mjete logjistike

Rritje e kapaciteteve dhe efikasitetit të operacioneve tona logjistike në shpërndarjen e çimentos së bardhë.

Sinkron me trendet e teknologjisë

Përditësim i vazhdueshëm me zhvillimet më të fundit të produkteve dhe inovacionet e kompanive partnere dhe komunikim me klientët tanë.

Partneritet bashkëpunues me furnitorët dhe klientët tanë

Orientim strategjik nëpërmjet bashkëpunimit të mirë-zhvilluar dhe afatgjatë dhe partneriteteve furnitor-klient përgjatë zinxhirit.